Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021

W Dare IT rozumiemy wartość Twojej prywatności i staramy się ją chronić zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz naszą dobrą wolą.

My, Dare IT, gromadzimy Twoje dane osobowe na stronie www.dareit.org (i wszelkich subdomenach) ("Strona Internetowa"). Korzystając ze Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności.

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, kto kontroluje i może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie i jak je wykorzystujemy. Oświadczenie to obejmuje również naszą Politykę Cookies.

O Dare IT

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dare IT. Dare IT to organizacja, która wspiera kobiety w znalezieniu pierwszej pracy w IT, a firmy w zatrudnianiu większej liczby kobiet w swoich organizacjach.

Jesteśmy zarejestrowani jako DareIT Sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na podstawie prawa polskiego i wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000836947. Nasza siedziba mieści się w Lublinie, 20-883, ul. Tadeusza Szeligowskiego 8/88, Polska.

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy@dareit.org.

Twoje dane osobowe

Gdy korzystasz z któregokolwiek z naszych formularzy kontaktowych, zgłoszeniowych lub zapisu (w domenie www.dareit.org i subdomenach), zawsze zbieramy Twój e-mail i imię. Czasami prosimy Cię o podanie numeru telefonu, wieku, zawodu i innych szczegółów. Zawsze przechowujemy te dane po ich podaniu.

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody w celu:
1. rekrutacji uczestników do programu mentoringowego Dare IT;
2. realizacji bieżącej edycji programu;
3. realizacji przyszłych edycji programu;
4. wysyłania do Ciebie Newslettera Dare IT;
5. informowania Cię o bieżących inicjatywach Dare IT.

Stosujemy szereg środków bezpieczeństwa w celu zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dostęp do Twoich danych osobowych ma ograniczona liczba osób.

Twoje dane są przechowywane w naszej bazie danych kontaktowych bezterminowo. Zawsze możesz poprosić o ich usunięcie poprzez adres privacy@dareit.org.

Twoje prawa

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych - możesz to zrobić wysyłając e-mail na adres privacy@dareit.org.

Twoje dane zostaną usunięte, jeśli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania lub gdy stwierdzimy, że Twoje dane stały się nieaktualne lub nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane (np. gdy przestaniesz wyrażać chęć uczestnictwa w naszych przyszłych edycjach).

Dare IT nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom, aczkolwiek w pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom (w szczególności policji lub prokuraturze), jeżeli takie żądanie zostanie do nas skierowane, o ile istnieje podstawa prawna do udostępnienia takich danych (np. nakaz sądowy).

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim jest ono oparte na prawnie uzasadnionym interesie;
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby zamówić którekolwiek z powyższych rozwiązań, prosimy o kontakt pod adresem privacy@dareit.org. Zobowiązujemy się do realizacji Państwa praw.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Dare IT zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej Stronie Internetowej.

Polityka Cookies

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021

Niniejszy Regulamin Serwisu dotyczy subskrypcji "Wspieraj nas" ("Serwis") zakupionej na stronie dareit.org. Serwis jest udostępniany przez ZenVentures Natalie Pilling, na podstawie prawa polskiego z NIP 5213792967, z siedzibą przy ul. Topiel 19/4, 00-342 Warszawa, Polska ("Dare IT"). Decydując się na korzystanie z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin i zgadza się na jego przestrzeganie.

Wspierający to osoba, która zakupiła Serwis. Serwis daje Wspierającym możliwość wspierania organizacji Dare IT i jej inicjatyw.

Jako Wspierający dołączasz do ekscytującego ruchu wspierającego Dare IT, a jednocześnie otrzymujesz specjalne korzyści, takie jak upominki (jeśli są oferowane), wyłączność, dostęp do i ciekawe wydarzenia z nami, twórcami Dare IT.

W zamian za to płacisz Dare IT miesięczną subskrypcję. Aby zostać Wspierającym, po prostu wybierz miesięczną kwotę, którą chcesz nas wesprzeć, dodaj swoje dane płatnicze, potwierdź subskrypcję i zacznij wspierać Dare IT!

Istnieją trzy rodzaje miesięcznych subskrypcji. Szczegóły każdej subskrypcji można sprawdzić na naszej stronie internetowej (dareit.org) w momencie dołączenia, jak również na rachunku wysyłanym po każdej udanej płatności. Możesz zobaczyć swoją aktywną subskrypcję i historię rozliczeń w swoim panelu klienta. Panel klienta jest dostępny poprzez link w każdym mailu z potwierdzeniem subskrypcji.

Możesz anulować swoje płatności za subskrypcję w dowolnym momencie. Zakończenie lub obniżenie poziomu wsparcia subskrypcji wejdzie w życie w następnym (nie bieżącym) terminie płatności. Zwiększenie płatności do wyższego poziomu również wejdzie w życie w kolejnym (nie bieżącym) terminie płatności. Możesz anulować, obniżyć lub podwyższyć swój abonament w swoim panelu klienta.

Anulowanie wsparcia spowoduje utratę dostępu do korzyści dla Wspierających. Dotyczy to sytuacji, gdy anulujesz abonament, Twoja metoda płatności nie powiedzie się, Dare IT zablokuje Cię lub usuniemy konto Dare IT.

Wszystkie subskrypcje zawierają polski podatek VAT (23%). Podatek ten jest widoczny podczas potwierdzania subskrypcji. Dare IT odprowadza cały pobrany podatek do właściwego organu podatkowego.

Nasza polityka to brak zwrotów, choć dopuszczamy pewne wyjątki, w których zwroty są przyznawane według naszego wyłącznego uznania.

Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz to zrobić wysyłając do nas e-mail na adres: girls@dareit.org. Odpowiemy na Twoją skargę w ciągu 30 dni roboczych.

Możemy zmienić niniejsze Regulamin Serwisu w dowolnym momencie według własnego uznania, publikując takie zmienione Regulamin Serwisu na stronie dareit.org i informując Cię o zmianach na adres e-mail, który nam podałeś. Takie zmiany będą skuteczne i wiążące dla Użytkownika po ich opublikowaniu, chyba że wyraźnie postanowimy inaczej. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w Regulamin Serwisu oznacza zgodę na zmienione Regulamin Serwisu.

Korzystanie z plików cookie

Podczas korzystania i dostępu do Strona Internetowa możemy umieścić w przeglądarce internetowej użytkownika pewną liczbę plików cookie.

Używamy plików cookie w następujących celach: aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji Strona Internetowa, aby zapewnić analitykę, aby przechowywać preferencje użytkownika, aby umożliwić dostarczanie reklam, w tym reklam behawioralnych.

W Strona Internetowa używamy zarówno sesyjnych, jak i stałych plików cookie, a do obsługi Strona Internetowa wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie. Możemy używać podstawowych plików cookie do uwierzytelniania użytkowników i zapobiegania nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Możemy również używać innych plików cookie, w tym plików cookie do celów reklamowych i analitycznych.

Oprócz naszych własnych plików cookie, używamy również różnych plików cookie innych firm do raportowania statystyk użytkowania Strona Internetowa, dostarczania reklam w Strona Internetowa i za jej pośrednictwem itd. Należą do nich:
1. Google Analytics
2. Hotjar
3. Facebook Pixel

Twój wybór

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie lub poinstruować swoją przeglądarkę internetową, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie, odwiedź strony pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku usunięcia plików cookie lub odmowy ich akceptacji, możesz nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji, które oferujemy, możesz nie być w stanie zapisać swoich preferencji, a niektóre z naszych stron mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

Więcej informacji na temat plików cookie

Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać na następujących stronach internetowych osób trzecich:
1. AllAboutCookies (http://www.allaboutcookies.org/)
2. Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/)

Zmiany w naszej Polityce Cookies

Dare IT zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Cookies w dowolnym momencie. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej Stronie Internetowej.